Aanvraag-document

Bevraag je bij je mutualiteit.  

Ik kan steeds mee een terugbetalingsformulier invullen.

Met CM (voor gedeeltelijke terugbetaling) heb ik een overeenkomst afgesloten in 2013

Aanvraag tot terugbetaling psychotherapie voor kinderen en jongeren (tot 25 jaar)