BREED VERLIES EN GROOT TALENT

Verliesverwerking wordt hier opgevat als de ondersteuning bij verlies in de brede betekenis: de dood, verhuis, scheiding, ontslag, ...  Met behulp van praatpapieren, klei, schildersezel, drums, krachtstokken, bozenplekken, tranendallen en andere creatieve werkvormen krijgt het verlies een plaats en kan het verdriet naar buiten komen.  Wat van binnen zit, mag nu vrijkomen, in verbinding en volle vertrouwen.

Talenttraining is het codewoord binnen het Centrum voor Psychotherapie & Lifecoaching.  In de coaching en de therapie wordt sowieso allereerst gekeken naar de (vaak verborgen) talenten van iedere cliënt.  Streefdoel is krachtontwikkeling, arm in arm met een herwaardering van zichzelf en oog voor zelfzorg.